ვარსკვლავი: Agnieszka Holland in collaboration with