ვარსკვლავი: Ben Hardaway based on the character created by