ვარსკვლავი: Boleslaw Michalek in collaboration with