ვარსკვლავი: Dale Wasserman the play version One Flew Over the Cuckoos Nest by