ვარსკვლავი: Ted Henning additional screenplay material