ვარსკვლავი: William Hanna based on characters created by